Skrótem CAD określa się zarówno komputerowo wspomagane konstruowanie (Computer Aided Design) jak i komputerowo wspomagane rysowanie (Computer Aided Drafting). Konstruktor bądź kreślarz nie tworzy jużrysunków na papierze, lecz wyłącznie na ekranie komputera.

Rysunki powstają przy pomocy systemu CAD i nie wymagają już korzystania z deski kreślarskiej czy ołówka i cyrkla.. Zastępują je komputer i elektroniczne urządzenia wejścia i wyjścia.

Pojęcie CAD zostało poraz pierwszy użyte w Ameryce w trakcie opracowywania języka programowania (APT) maszyn numerycznie sterowanych (NC). Myślą przewodnią był komputerowy opis trajektorii ruchu narzędzia oraz komputerowy opis geometrii obrabianego przedmiotu wykorzystywany do wygenerowania automatycznego, komputerowego rysunku technicznego tego przedmiotu.