Po uruchomieniu instalatora programu MegaCad 4.5 ukazuje się nam okno instalacji programu gdzie mamy do wybrania kilka opcji w pasku narzędziowym.

Podczas pierwszej instalacji programu MegaCad 4.5 z pasku narzędziowego wybieramy opcję 1-sza instalacja, a następnie opcję Instalacja 32-bit (Windows NT / 95)

Po wybraniu opcji Instalacja 32-bit (Windows NT / 95) ukazuje nam się okno wyboru dysku na którym program ma być zainstalowany.

Gdy już określimy dysk, na którym ma być zainstalowany program klikamy na przycisk Dalej. Po zatwierdzeniu dysku na którym ma być zainstalowany program pokazuje nam się okienko z wyborem instalacji. Mamy do wyboru dwie opcje instalacji: standardowa instalacja lub instalacja użytkownika.

Wybieramy opcję instalacja użytkownika i zatwierdzamy przyciskiem dalej. Po zatwierdzeniu wyboru instalacji ukazuje nam się okno Ustawienia i opcje.

W oknie tym wybieramy, w którym katalogu maja być zainstalowane wszystkie programy pomocnicze, takie jak: Katalog def. klawiatury czy katalog plików DXF. Po ustaleniu, w którym katalogu mają być zainstalowane poszczególne pliki, klikamy na przycisk Dalej i ukazuje nam się kolejne okno ustawień i opcji instalacji użytkownika.

W oknie tym określamy jednostki długości dla konwersji z DXF oraz grubość pisma postscript. Po ustaleniu jednostki długości i grubości pisma klikamy na przycisk Dalej, po czym uruchamia się instalacja programu MegaCad 4.5, która przebiega identycznie jak podczas instalacji standardowej.

Po zakończeniu procesu kopiowania plików, pojawia nam się okno, w którym program poprosi nas o podanie nazwy ikony oraz o podanie nazwy grupy.

Standardowo pozostawiamy nazwy automatycznie wpisane przez program, ale możemy podać własne nazwy dla ikony oraz grupy. Gdy już określimy wyżej wymienione elementy, zatwierdzamy przyciskiem dalej i przechodzimy do okna informującego nas, że instalacja programu zakończyła się sukcesem.

Zatwierdzamy przyciskiem Ok i możemy przystąpić do użytkowania programu.