MegaCad bazuje na wielopoziomowym menu ikonowym, różniącym się jednak od spotykanych w innych aplikacjach tym, że kolejne poziomy menu nie są tworzone jako "belki narzędzi" wyciągane poza obszar belki głównej, ale pojawiają się w jej miejsce. Pozwala to zaoszczędzić przestrzeń rysunkową okna. Główne menu składa się z dwóch kolumn ikon wywołujących funkcje edycyjne programu. Mogą być one umieszczone po lewej i prawej stronie ekranu bądź ukrywane.

W górnej części ekranu znajduje się pasek ikon zarządzających (typu "nowy rysunek", "zapisz" itp.). Zarówno tę belkę, jak i główne menu można dowolnie modyfikować wyrzucając niepotrzebne ikony, wstawiając inne, a także zmieniając ich wygląd. Miłośnicy rozwijalnego menu tekstowego mogą schować ikony i korzystać z górnego menu tekstowego. Tak jak większość plików konfiguracyjnych, plik, w którym została zapisana struktura tego menu jest plikiem tekstowym. Umożliwia to dostosowanie wyglądu menu do własnych potrzeb. Aby wyeliminować konieczność zapamiętywania znaczenia poszczególnych ikon, autorzy programu wprowadzili podwójny system podpowiedzi. Po najechaniu kursorem na ikonę pojawia się jej krótki opis w tzw. "dymku" (podobnie jak np. w MS Word 6.0) oraz dokładniejszy w specjalnym menu w dolnej części ekranu. W momencie zatwierdzenia wyboru funkcji, przez kliknięcie klawiszem myszy, w menu podpowiedzi pojawiają się informacje o konsekwencjach naciśnięcia prawego bądź lewego klawisza myszy, oraz o funkcji i sposobie wychwytu wybranych przez nas punktów charakterystycznych. Te podpowiedzi zostały również zapisane w pliku tekstowym.

Pasek menu - w pasku tym mamy dostęp do wszystkich opcji jakie mamy zawarte w menu ikonowych oraz dostęp do dodatkowych opcji programu takich jak zaawansowana konfiguracja programu oraz do schowka w którym przechowywane są kopiowane elementy.

Pasek ikon zarządzających - w pasku tym znajdują się ważniejsze ikony, które ułatwiają nam zarządzanie programem. Znajdują się tu miedzy innymi takie ikony jak:

 • Otwórz istniejący rysunek - opcja ta pozwala na wczytanie wcześniej stworzonego rysunku w celu jego modyfikacji
 • Wczytaj pusty rysunek z istniejącymi parametrami - opcja ta pozwala na wczytanie pustego rysunku z wcześniej ustawionymi parametrami
 • Zapisanie tworzonego rysunku - opcja ta pozwala na zapisanie stworzonego rysunku
 • Zapisanie tworzonego rysunku pod inną nazwą - opcja ta pozwala na zapisanie tego samego rysunku pod inną nazwą
 • Konfiguracja drukarki - opcja ta pozwala na konfiguracje drukarki podłączonej do naszego komputera
 • Wydruk rysunku - opcja ta pozwala na wydrukowanie stworzonego rysunku
 • UNDO - cofnięcie ostatniego rozkazu - opcja ta pozwala na cofnięcie wcześniej wydanego programowi rozkazu
 • REDO - przywrócenie cofniętego rozkazu - opcja ta pozwala na przywrócenie cofniętego np. przez pomyłkę, rozkazu
 • Definiowanie ikon i listwy ikonowej - za pomocą tej opcji zdefiniujemy ikony i listwę ikonowa według naszych upodobań
 • Ustawienie menu ikonowego - za pomocą tej opcji skonfigurujemy wygląd okna programu na przykład poprzez wyłącznie niepotrzebnych pasków z ikonami
 • Zmiana konfiguracji programu - dzięki tej opcji zmienimy konfigurację programu według naszych upodobań
 • Wywołanie pomocy - opcja ta wywołuje pomoc programu MegaCad

Pasek defincji - w pasku tym mamy możliwość określenia grupy, w której będziemy pracować, warstwy w grupie, rodzaju pisaka, grubości, stylu i koloru linii jak i rodzaju ołówka. Możemy również zmniejszać i zwiększać widok rysunku, przesuwać go oraz powiększać wybrany wycinek rysunku.

Pasek narzędzi tworzenia rysunku - w pasku tym znajdują się wszystkie potrzebne narzędzia, których będziemy używać podczas wykonywania rysunku.

Pasek narzędzi położenia i rozmiaru - w pasku tym mamy zawarte wszystkie informacje dotyczące położenia kursora oraz informacje na temat używanych narzędzi. Z tego paska możemy również konfigurować na przykład rozmiar promienia rysowanego koła lub jego średnicy.

Pulpit do pracy - jest to pole, w którym wykonujemy rysunki (deska kreślarska).