Opcje ustawione podczas instalacji programu (i nie tylko) możemy zmienić po uruchomieniu programu. Żeby zmienić ustawienia należy kliknąć w górnym pasku menu na pole "konfiguracja". Po kliknięciu rozwinie nam się menu opcji ustawień programu (rysunek obok). Mamy tam dostępne następujące opcje:
Konfiguracja siatki - po kliknięciu na tą opcje otworzy nam się okno dialogowe, w którym mamy możliwość zmiany początku układu współrzędny, chwielkości siatki ekranu oraz siatki wychwytu. Mamy również możliwość ustawienia jednostki miary oraz skali. Możemy też wybrać jeden z gotowych arkuszy, na których będziemy mogli wykonywać nasz projekt. Do wyboru mamy arkusze A4, A5, B4, B5 i tym podobne. Okno daje nam również możliwość ukrycia siatki na ekranie.
Wczytanie definicji klawiszy - po wybraniu tej opcji otworzy nam się okno dialogowe, w którym mamy możliwość wyboru trzech rożnych ustawień def. klawiszy. Po wybraniu odpowiadającej nam def. klawiszy klikamy na pole "OK" i wybrana przez nas definicja klawiszy zostanie wczytana.
Konfiguracja programu - po wybraniu tej opcji otworzy nam się okno dialogowe, w którym mamy możliwość uaktywnienia dodatkowych opcji programu takich jak duży krzyż kursora, kalkulator czy wyświetlanie błędów. Mamy równieżmożliwość określenia czasu autozapisu, dokładności kursora czy wielkości kąta pełnego. Ustawnienia zatwierdzamy klikając na pole "OK"
Konfiguracja ekranu - po wybraniu tej opcji otworzy nam się okno dialogowe, w którym mamy możliwość zmiany położenia przyborników, podziału głównego okna na kilka pól oraz zmianę koloru tła, na którym będziemy pracować.
Konfiguracja tekstu - po najechaniu na tą opcję rozwinie nam się dodatkowe pole podmenu, w którym mamy do wyboru dwie opcje:
  • konfiguracja tekstu - po wybraniu tej opcji otworzy nam się okno dialogowe, w którym mamy możliwość zmiany wyglądu tekstu począwszy od typu kroju pisma, poprzez określenie zależności pomiędzy czcionkami a skończywszy na umiejscowienie tekstu w siatce. Mamy również możliwość przejęcia atrybutów tekstu. Możemy również nasze ustawienia zapisać.
  • kontrola położenia tekstu - po wybraniu tej opcji otworzy nam się okno dialogowe, w którym możemy określićopcję wielokrotnego odbicia tekstu, kontrolękąta położenia tekstu jak i blokadę skalownia tekstu.
Atrybuty domyślne elementów - te ustawienia pozwalają zdefiniować domyślne atrybuty elementów programu , wczytywane po uruchomieniu aplikacji. Należą do nich m.in. grupa, warstwa, kolor pisaka, grubość i styl linii. Ustawienia te można zdefiniować niezależnie dla różnych elementów rysunku.
Ustawienia grubości linii - w oknie tej opcji definiujemy grubość, w mm i pikselach stosowanych linii oraz czy grubości te mają być różnicowane na ekranie monitora.
Zarządzanie menu ikonowymi - po wybraniu tej opcji otworzy nam się okno dialogowe, w którym mamy możliwość zmiany wyglądu menu z ikonami. Możemy wyłączyć pasek ikon, włączyć bądź wyłączyć opisy ikon, ustawić ikony jako duże jak również wyłączyć dolne informacje na temat obiektów pod kursorem. Okno pozwala nam również modyfikować ikony, wczytać zestaw ikoń jak i zapisać zestaw przez nas zmodyfikowany.