Wspomaganie komputerowe procesu wytwarzania CAM (Computer Aided Manufacturing) zakłada konsekwentne i kompleksowe zastosowanie techniki komputerowej w całym obszarze procesu produkcyjnego Oprócz numerycznie sterowanych maszyn i robotów wtacza się do systemu CAM także komputerowo wsparte systemy magazynowe i transportowe. Szczególnie ważnym obszarem zastosowania komputerów są elastyczne systemy wytwarzania.

Duże systemy CAM korzystają zwykle z jednego głównego, nadrzędnego komputera, odpowiedzialnego za cały proces produkcyjny, i wielu zdecentralizowanych stacji roboczych. W wypadku awarii komputera głównego jego zadania mogą przejąć (jednak tylko w ograniczonym zakresie) stacje robocze, korzystając ze swoich podsystemów.

I tak np. komputer DNC, często nazywany serwerem plikowym (File-Server), tylko przechowuje programy NC, administruje nimi, przesyła do obrabiarki i kontroluje pracę tego podsystemu. Główny komputer jest zaś odpowiedzialny za cały proces wytwarzania, steruje i nadzoruje jego przebieg, korzystając z danych z obszaru CAD/CAP oraz z obszaru planowania i kierowania produkcją PKP.

Najważniejszymi zadaniami systemu CAM są:

  • utrzymywanie komunikacji z systemami nadrzędnymi (np. CAP) i podrzędnymi (np. systemami magazynowymi i transportowymi),
  • łączność z bazami danych operacyjnych,
  • kontrola terminów i zaangażowanych mocy produkcyjnych,
  • kontrola postępu procesu wytwarzania,
  • kontrola gotowości przyrządów produkcyjnych,
  • zarządzanie i czuwanie nad zleceniami,
  • nadzór nad procesem wytwarzania (ingerencje w przypadku np. zmian terminów),
  • dopasowanie dyspozycyjnych mocy produkcyjnych i terminów do zleceń z obszaru planowania i kierowania produkcją,
  • dokumentowanie aktualnego stanu produkcji
  • zabezpieczenie ruchu maszyn i usuwanie powstających odpadów poprodukcyjnych.