Przy oznaczaniu obróbki cieplnej przedmiotów na rysunkach w zasadzie należy podawać wymagania dotyczące własności materiału po obróbce cieplnej, a przede wszystkim twardość materiału lub inne własności mechaniczne (np. wytrzymałość na rozciąganie).

Wymagania dotyczące obróbki cieplnej należy podawać w następującej kolejności:

  • nazwa rodzaju obróbki cieplnej (np. hartowanie),
  • głębokość h warstwy utwardzonej przez obróbkę cieplną wraz z dopuszczalnymi odchyłkami. Wartości tej nie podaje się wtedy, gdy nie można jej określić lub gdy wyniki obróbki cieplnej nie będą sprawdzane,
  • twardość (HRC, HV, Hb) wraz z dopuszczalnymi odchyłkami.

Jeżeli różne fragmenty i powierzchnie przedmiotu mają podlegać odmiennej obróbce cieplnej i umieszczenie wszystkich słownych oznaczeń na rysunku wykonawczym zaciemniłoby go, to wymagania obróbki cieplnej można podać na dodatkowym rysunku, wykonanym w innej podziałce, albo na dodatkowych widokach lub przekrojach cząstkowych.