Elementy biblioteczne pozwalają na przyspieszenie procesu projektowania poprzez wykorzystanie ich w wielu opracowywanych projektach. Przykładem może być zwykła śruba, która jest wykorzystywana w wielu opracowaniach. W systemie MegaCad tworzenie elementów bibliotecznych jest bardzo proste i sprowadza się do wyboru elementów rysunkowych oraz nadania im nazwy. Do każdego elementu bibliotecznego można dopisywać informacje tekstowe, na podstawie których umieszczamy na rysunku wykazy (również ilościowe) użytych elementów lub gotowy wykaz zapisujemy na dysku w pliku tekstowym do dalszego wykorzystania. Wykaz może być zaimportowany np. do arkusza kalkulacyjnego (niestety MegaCad nie mnoży kolumn we wstawianym na rysunku wykazie).

Do MegaCad'a 4.5 w sprzedaży znajduje się pakiet bibliotek DIN obejmujący m. in. połączenia, łożyska, uchwyty oraz wiele innych elementów wykorzystywanych w branży mechanicznej. Wszystkie nowe wersje (oraz upgrade'y do nich) zawierają w pakiecie wymienione biblioteki.

Elementy biblioteczne wstawiane do MegaCad'a można edytować w momencie ich umieszczenia na rysunku. Umożliwiono zmianę geometrii poprzez rozciąganie oraz zmianę dopisanych informacji tekstowych. Dodatkowo podczas wstawiania można obrócić element lub odbić go lustrzanie.

Powyższe opcje pozwalają na ograniczenie ilości tworzonych elementów. Przykładowo lewa klamka do drzwi po odbiciu lustrzanym będzie klamką prawą. Innym przykładem może być śruba o danej średnicy opracowana z minimalną długością z typoszeregu i w czasie wstawiania rozciągana.