Format zasadniczy - format A4 arkusza o wymiarach 210 x 297 mm. Formaty A3, A2, A1 i A0 powstają przez zwielokrotnienie formatu A4.
Formaty od A4 do A0 noszą nazwę formatów podstawowych, w odróżnieniu od formatów pochodnych tworzonych przez zwielokrotnienie krótszych boków formatów podstawowych. Oznaczenie formatu pochodnego składa się z oznaczenia formatu podstawowego i jego wielokrotności np. A4 x 6 (297 x 1892 mm). W razie potrzeby stosowania formatów pochodnych zaleca się formaty: A4 x 3, do A4 x 9, A3 x 3 do A3 x 7, A2 x 3 do A2 x 5, A1 x 3 do A1 x 4, A0 x 2 i A0 x 3.

Formatem arkusza jest format kopii rysunku po jego obcięciu. Oryginał rysunku ma po obcięciu wymiary większe od wymiaru kopii o 10 mm, w celu umożliwienia oklejenia go taśmą wzmacniającą, zaś wymiary arkusza, na którym ma być wykonany oryginał rysunku, powinny być większe o co najmniej 6 mm od wymiarów oryginału po obcięciu.

Każdy arkusz powinien mieć obramowanie pola rysunku, w odległości a od linii obcięcia kopii, przy czym a = 5 mm na formatach A3 i mniejszych oraz a= 7 - 10 mm na formatach większych. Grubość linii obramowania min. 0,7 mm. W celu ułatwienia odnajdowania na większych arkuszach szczegółów rysunku, pole rysunku można podzielić na strefy, za pomocą wyobrażalnej siatki współrzędnych prostokątnych zaznaczonej kreskami na obrzeżu arkusza, między linią obramowania i linią obcięcia kopii.

 

Wymiary formatów podstawowych przed i po obcięciu
Format podstawowy Wymiary formatu
(kopii rysunku po obcięciu)
Wymiary oryginału rysunku po obcięciu Minimalne wymiary arkusza przeznaczonego na oryginał
mm mm mm
A0 841 x 1189 851 x 1199 857 x 1205
A1 594 x 841 604 x 851 610 x 857
A2 420 x 594 430 x 604 436 x 610
A3 297 x 420 307 x 430 313 x 436
A4 210 x 297 220 x 3076,3 226 x 313