Gwinty w sposób dokładny rysuje się tylko w szczególnych przypadkach. We wszystkich pozostałych przypadkach gwinty przedstawia się na rysunkach w uproszczeniu, a mianowicie:

  • element z gwintem rysuje się tak, jak on wygląda przed wykonaniem gwintu,
  • gwint zaznacza się: w rzucie na płąszczyznę równoległą do osi gwintu - dwiema cienkimi liniami a obrazującymi dna wrębów gwintu - cienkim łukiem b o długości ok. ¾ obwodu, przy czym linia ta nie powinna ani zaczynać się ani kończyć na liniach osi, chyba że gwint jest przedstawiony w półwidoku lub półprzekroju. Odległóść linii a i b od zarysów elementów gwintowanych powinna być w zasadzie równa wysokości gwintu, lecz nie mniejsza niż 0,8 mm.

Długość użytkową gwintu zaznacza się linią grubą. Długością użytkową gwintu jest w zasadzie długość gwintu o pełnym zarysie, bez wyjścia e gwintu. Jedynie w śrubach dwustronnych długością użytkową gwintu na tym końcu, którym wkręca się śrubę w na stałe w otwór jest długośćcałkowita gwintu, łącznie z wyjściem o niepełnym zarysie.

Gwinty niewidoczne rysuje się liniami kreskowymi.

Niewidoczną część linii ograniczającej długoś ćużytkową gwintu rysuje się liniąkreskową lub nie rysuje się jej wcale.

Jeżeli gwint jest zakończony ścięciem f, o wysokości w przybliżeniu równej wysokości gwintu, to w rzucie na płąszczyznę prostopadłą do osi gwintu ścięcia nie pokazuje się, jeśli zaś wysokość ściecia f jest wyraźnie większa, to ścięcie można narysować.

Gdy gwint w otworze nieprzelotowym ma się kończyć blisko dna otworu, to na wszelkich rysunkach z wyjątkiem wykonawczych można umownie rysować gwint na całej długości otworu.

W połączeniach gwintowych "przeważa" gwint zewnętrzny, który zawsze zasłania gwint wewnętrzny.

Części złączone z gwintem: śruby, wkręty i nakrętki, można rysować:

  • dokładnie - na rysunkach wykonawczych tych części oraz w specjalnych przypadkach na rysunkach złożeniowych,
  • w dwóch stopniach uproszczenia - na rysunkach złożeniowych.

W I stopniu uproszczenia nie rysuje się takich szczegółów, jak zaokrąglenia, ścięcia krawędzi, podtoczenia itp., a poza tym pomija się wyjścia gwintów e, rysując je tylko w razie wyraźnej potrzeby, najczęściej w celu zwymiarowania długości wyjścia.

W II stopniu uproszczenia zastępuje się rysunek części słączonej umownym symbolem graficznym, rysowanym linią grubą.

W I stopniu uproszczenia połączeń gwintowych na rysunkach złożeniowych stosuje się uproszczenia I stopnia przewidziane dla poszczególnych części złączonych, a ponadto pomija się luzy między częściami łączonymi i złączonymi, gwinty w otworach nieprzelotowych oraz wyjścia gwintów.

W II stopniu uproszczenia połączeń gwintowych wykorzystuje się symbole graficzne poszczególnych części połączenia, pojedyńczo lub łącząc je w grupy, w zależności od rodzaju połączenia, przy czym niewidoczne symbole części lub fragmenty symboli rysuje się liniami kreskowymi.

Gdy na rysunku występują wielokrotnie powtarzające się jednakowe połączenia gwintowe - można narysować tylko jedno z nich i zaznaczyć cienką linią położenia pozostałych identycznych połączeń.

Oznaczenia gwintów
Rodzaj gwintu Wymiary w oznaczeniu Znak Przykład
Metryczny
0,25 - 0,9 mm
Średnica zewnętrzna
śruby w mm
M M0,6
Metryczny
1 - 600 mm
Średnica zewnętrzna
śruby w mm
M M12
Metryczny do przyrządów
precyzyjnych
Średnica zewnętrzna
śruby x skok w mm
M M16x1,5
Rurowy walcowy Średnica wewnętrzna
rury w calach
Rp
G
Rp1
G1/2
Rurowy stożkowy Średnica wewnętrzna
rury w calach
R
Rc
R3/4
Rc3/8
Trapezowy symetryczny Średnica zewnętrzna
śruby x skok w mm
Tr Tr24x5
Trapezowy niesymetryczny Średnica zewnętrzna
śruby x skok w mm
S S24x5
Trapezowy symetryczny 45º Średnica zewnętrzna
śruby x skok w mm
S45º S45º24x5
Okrągły Średnica zewnętrzna
śruby w mm x skok w calach
Rd Rd32x1/8"
Briggsa Średnica nominalna
gwintu w calach
St.B St.B1
Stożkowy metryczny
do butli gazowych
Średnica nominalna
gwintu w mm
St. St.36
Edisona Średnica nominalna
gwintu w mm
E E27
Do rurek
instalacyjnych stalowych
Średnica nominalna
gwintu w mm
P P36
Rowerowy Średnica nominalna
gwintu w mm
Rw Rw14,3
Okrągły dla kolejnictwa Średnica zewnętrzna
śruby x skok w mm
Rd Rd50x7
Do zaworów do dętek Średnica nominalna
gwintu w mm
Ven Ven5,2

Oznaczenie gwintu skłąda się ze znaku okreslającego rodzaj gwintu i jego wymiarów. Oznaczenie części stosowanych gwintów jak i ich zarysy określają określone normy.

Gwinty wymiaruje się poprzez podanie oznaczenia gwintu i jego długości użytkowej. Gwinty zaleca się wymiarować w rzucie na płaszczyznę równoległą do osi, ale oznaczenie gwintu można podać także w rzucie na płaszczyznę prostopadłą do jego osi.

Otwory gwintowane można wymiarować również w sposób uproszczony, podając linią odniesienia doprowadzoną do osi otworu odpowiednie wymiary.