Połączenia kołkowe można przedstawiać bądź w postaci rysunków nie uproszczonych bądź też w I lub II stopniu uproszczenia., w zależności od charakteru i podziałki rysunku. Wymiarowanie kołków w obu stopniach uproszczenia odbywa się przez podanie ich oznaczenia wg odpowiedniej normy.

Podobnie rysuje się w uproszczeniu i wymiaruje połączenia sworzniowe.