Tworzenie zarysu obiektu

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   10 linie
2 wybór warstwy   11 pojedyńcza linia pomiędzy dwoma punktami
3 wybór pisaka plotera   12 kursor w punkcie siatki
4 wybór grubości linii   13 wprowadzanie danych (współrzędnych)
5 wybór stylu linii   14 kolor linii
6 wybór koloru linii   15 wybór końca linii
7 autozoom   16 skracanie i rozciąganie linii
8 wycinek rysunku   17 dociąganie wielu elementów do wspólnej granicy
9 przesunięcie rysunku   18 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku

W pierwszym kroku definiujemy grupę, w której będziemy pracować (ikona 1) - 1 i warstwę (ikona 2) - dla głównego zarysu obiektu wybieramy 1. Następnie określamy numer pisaka plotera (ikona 3) - 1 oraz grubość linii (ikona 4) - dla zarysu obiektu wybieramy linię grubą 0,5 mm czyli 5 (linia cienka 0,18 mm - 2, linia bardzo gruba 1mm - 7). konfigurację grubości linii można zmienić w menu konfiguracja/ustawianie grubości linii (patrz - konfiguracja programu). W następnej kolejności wybieramy styl linii (ikona 5) - linia ciągła i określamy kolor linii (ikona 6) - kolor biały.

UWAGA : Pomimo iż wybraliśmy kolor biały rysunek będzie wykonywany linią czarna ponieważ mamy ustawione domyślne tło pulpitu jako białe. Standardowo w programach systemu CAD jak również w maszynach, w których wykorzystywane jest oprogramowanie CAD (obrabiarki cnc), tło na którym prezentowany jest rysunek jest koloru czarnego.

Z "menu linie" (ikona 10) wybieramy polecenie "pojedyncza linia pomiędzy dwoma punktami"(ikona 11). Następnie, poruszając się kursorem po siatce, w dowolnym miejscu na rysunku zaznaczamy punkt początkowy linii klikając lewym klawiszem myszy w wybranym przez nas miejscu. W przypadku gdy kursor nie porusza się po węzłąch siatki należy wybrać narzędzie "siatce" (ikona 12).

Za pomocą ikony "klawiatura" (ikona 13) bądź wciskając klawisz "k" na klawiaturze otwieramy okno dialogowe (rysunek obok), w którym będziemy wprowadzać współrzędne.

W okienku dialogowym wprowadzamy wartości x = 0 oraz y = 15. Zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na polu "OK."

W okienku podajemy wartości x = 32 i y = 0. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 0 i y = 5. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 30 i y = 0. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 0 i y = 5. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 90 i y = 0. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 0 i y = -5. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 18 i y = 0. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 0 i y = -8. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 30 i y = 0. Zatwierdzamy wybierając pole "OK"

W okienku podajemy wartości x = 0 i y = -12. Zatwierdzamy wybierając pole "OK". Następnie z okienka wybieramy pole "powrót" kończąc wprowadzanie współrzędnych. Następnie z górnego menu wybieramy ikonę "cały rysunek na ekran" (ikona 7) lub naciskamy literę "a" na klawiaturze.

W ten sposób uzyskaliśmy na ekranie zarys górnej połowy obiektu. Teraz utworzymy oś symetrii.

W górnym przyborniku zaznaczamy pole "wybór warstw" (ikona 2) i z listy wybieramy warstwę nr 2. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole "wybór stylu" (ikona 5) i wybieramy czwarty styl - linie punktowa, zmieniamy grubość linii (ikona 4) na "2" oraz zmieniamy kolor, którym będziemy rysować oś symetrii na niebieski (ikona 15).

Początek osi symetri znajduje się w pkt 1 (rysunek poglądowy) a koniec w punkcie 13 Naciskamy klawisz "e" na klawiaturze - "punkt końcowy elementu" lub wybieramy narzędzie "koniec" (ikona 15). Teraz po zbliżeniu kursora do końca linii program automatycznie go zaznaczy sygnalizując to zmianą wyglądu kursora. Klikamy lewym klawiszem myszy zaznaczając dolny, końcowy punkt (1) lewego odcinka pionowego (1-2). Następnie klikamy lewym klawiszem myszy na zakończeniu (12) ostatniego, pionowego odcinka (11-12). Prawym klawiszem myszy kończymy polecenie rysowania. Aby wyjść z menu linii klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędzi rysowania.

W celu przedłużenia linii osi poza zarys obiektu wybieramy narzędzie EDIT (ikona 18) a następnie "dołączenie 5" (ikona 13) pozwalające na skracanie lub rozciąanie wybranych elementów. W oknie wpisujemy wartości "-5" (rozciąganie) i zatwierdzamy ok. Klikamy lewym klawiszem myszy na osi symetrii. Prawym klawiszem myszy wywołujemy ponownie okno narzędzia "dołączenie 5" i kończymy proces wciskając klawisz "powrót".

Klikając prawym klawiszem myszy wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

W celu zapisania projektu z paska menu wybieramy polecenie "Rysunek" a następnie "Zapis. jako:". W oknie możemy określić miejsce gdzie plik ma być zapisany oraz nazwę rysunku. Należy pamiętać, że obsługa okna odbywa się podobnie jak w systemie DOS (jedno kliknięcie na nazwie katalogu - wejście do katalogu, kliknięcie na ".." - przejście do katalogu nadrzędnego, nazwa - do ośmiu znaków). Domyślnie plik jest zapisywany na dysku C: w katalogu C:/MEGA_45/PRT/*.PRT z rozszerzeniem prt.

Po pierwszej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: