Wstawianie elementu bibliotecznego - łożysko

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   6 przecięcie dwóch linii
2 wybór warstwy   7 rozciąganie i przesuwanie fragmentów rysunku
3 wczytanie całego rysunku na ekran   8 przecięcie dwóch elementów rozdzielnych
4 wycinek rysunku   9 zapisanie rysunku
5 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku  

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 7.

Z menu wybieramy polecenie "Makro" a z niego polecenie "Dołączanie".

W otwartym oknie wybieramy właściwą nazwę pliku i potwierdzamy wybór klawiszem "OK".

 

 

 

Program otworzy okno (rysunek obok), w którym:

  • kąt - kąt o jaki obrócimy element, można go zmieniać w trakcie wstawiania lub wskazać na rysunku;
  • skala - przeskalowanie elementu o podany współczynnik względem punktu wstawienia;
  • Rozciąganie - włączenie możliwości rozciągnięcia elementu;
  • DB - Info - dopisanie lub zmiana informacji;
  • Wyłączyć - wyłączenie makra z rysunku. Podczas zapamiętywania rysunku program zapisuje ścieżkę dostępu do elementu oraz punkt wstawienia i kąt oraz skalę, bez zapisanie w rysunku samego elementu bibliotecznego.

W polu"Kąt" wprowadzamy wartość "-90" i klikamy przycisk "OK".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "przecięcie" (ikona 6). Ustawiamy kursor z podczepionym do niego makrem w narożniku nr 1 i klikamy lewym klawiszem myszy wstawiając makro.

Klikamy prawym klawiszem myszy wracając do okna dialogowego, w którym zmieniamy wartość kąta z "-90" na "90" i zaznaczamy przycisk "DB - Info". Następnie potwierdzamy wpis wybierając klawisz "OK".

W otwartym oknie "DB - Info" zmieniamy wpis jak na rysunku niżej (średnicę łożyska) i potwierdzamy klawiszem "OK".

Przesuwamy kursor z podczepionym makrem do narożnika nr 2 i klikamy lewym klawiszem myszy wstawiając makro.

Klikamy prawym klawiszem myszy i kończymy wstawianie makra przyciskiem "powrót."

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "menu edycja" (ikona 5) a w następnie "rozciąganie" (ikona 7) służące do rozciągania i przesuwania elementów poprzez zaznaczenie ich prostokątnym obszarem. Elementy znajdujące się w całości w zaznaczonym obszarze zostaną przesunięte, natomiast elementy przecięte obszarem - rozciągnięte. Aby linia wymiarowa została rozciągnięta, koniec odnoszącej (odcinek między obiektem a wymiarem) powinien znajdować się wewnątrz obszaru. Wszytkie wymiary elementów rozciąganych są automatycznie aktualizowane.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy dwa przeciwległe punkty obszaru wokół fragmentu łożyska, który nie przylega do zarysu wału (rysunek obok).

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "wycinek" (ikona 4) i klikając dwa razy lewym klawiszem myszy w przeciwległych rogach zaznaczamy obszar, tak aby wewnątrz niego znalazł się fragment łożyska wraz z fragmentem wału.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "przecięcie 1+2" (ikona 8) i klikając kolejno lewym klawiszem myszy linie tworzące podstawę i prawy bok przesuwanego obiektu wstawiamy punkt zaczepienia.

z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "przecięcie" (ikona 6) przesuwamy kursor wraz z podczepionym fragmentem klikamy lewym klawiszem myszy w punkcie kotwiczenia na wale.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornka wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 3) i przywracamy na ekran cały rysunek.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 9) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po dwunastej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: