Modyfikacja rysunku

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   8 wycinek rysunku
2 wybór warstwy   9 usuwanie wybranego fragmentu rysunku
3 wybór pisaka plotera   10 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku
4 wybór grubości linii   11 dołączanie elementów do jednego wspólnego
5 wybór stylu linii   12 usuwanie fragmentów między najbliższymi punktami
6 wybór koloru linii   13 zapisanie rysunku
7 wczytanie całego rysunku na ekran  

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 7. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 5 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W tym przypadku będzie to kolor żółty - (ikona 6).

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "wycinek" (ikona 8). Następnie zaznaczamy obszar nr 1 klikając lewym klawiszem myszy dwa przeciwstawne narożniki obszaru.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "kasowanie" (ikona 9) i zaznaczamy obszar kasowania klikając lewym klawiszem myszy w przeciwstawnych narożnikach tego obszaru (rysunek obok). Wszystkie elementy znajdujące się w całości wewnątrz obszaru zostaną usunięte.

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy cały rysunek na ekran.

Powtarzamy operację kasowania z drugim łożyskiem (obszar 2).

Z górnego przybornika wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy cały rysunek na ekran a następnie klikamy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

W celu usunięcia pozostałości kreskowania, z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "kasowanie" (ikona 9) i klikamy lewym klawiszem myszy na kreskowaniu (rysunek obok) w pierwszym i w drugim polu.

Klikamy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "menu edycja" (ikona 10) a następnie "dołączanie 3" (ikona 11) pozwalające dołączać wybrane elementy do wspólnej granicy. Klikamy lewym klawiszem myszy na osi symetrii wału a następnie kolejno klikamy lewym klawiszem myszy na pionowych odcinkach pozostałych po skasowaniu fragmentów łożysk (4 linie).

Klikamy prawym klawiszem myszy i kończymy proces dołączania.

Z przybornika narzędzi wybieramy narzędzie "wycinanie 2" (ikona 12) i klikamy lewym klawiszem myszy na poziomej linii zarysu wału, która znalazła się pomiędzy dociągniętymi liniami łożyska 1. Linia zostanie usunięta.

Klikamy lewym klawiszem myszy na poziomej linii zarysu wału, pomiędzy dociągniętymi liniami łożyska 2. Linia zostanie usunięta.

Dwukrotnie klikamy prawym klawiszem myszy kończąc proces wycinania i wracając nas do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornka wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i odświeżamy ekran.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 13) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po trzynastej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: