Tworzenie wykazu

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   6 wybór koloru linii
2 wybór warstwy   7 zmiana atrybutów tekstu
3 wybór pisaka plotera   8 edytor tekstu
4 wybór grubości linii   9 przesłanie listy elementów do banku danych lub na rysunek
5 wybór stylu linii   10 zapisanie rysunku

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy".

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 9. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 2 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W tym przypadku będzie to kolor biały - (ikona 6).

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "konfig. atryb. tekstu" (ikona 7). W oknie dialogowym zmieniamy ustawienia jak na rysunku obok. Ustawienia potwierdzamy przyciskiem "OK".

W celu opracowania pliku zawierającego format wykazu (do wykorzystania w innych projektach) z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "edytor plików" (ikona 8). W oknie dialogowym podajemy rozszerzenie pliku "*.fmt" oraz nazwę pliku. Wprowadzone dane zatwierdzmy przyciskiem "OK".

 

 

W kolejnym oknie wprowadzamy tekst jak poniżej i potwierdzamy przyciskiem "OK".

Znaczenie poszczególnych wierszy:

  • ATTRIB: - atrybuty liter - wysokość, szerokość, kąt pochylenia i odstęp między wierszami;
  • FORMAT: - szerokość kolumny oraz wyrównanie (ilość > - szerokość, kierunek - wyrównanie);
  • LINE: - linia - znaki "+" oznaczają początek i koniec linii pionowej;
  • TEXT: - linia tekstu w wykazie;
  • REPEAT: - początek wyszukiwania makr z zapisaną informacja;
  • SEARCH: - nazwy pół, które mają być wyszukiwane i umieszczone w wykazie wraz z informacjami (%i - numeracja wierszy, %-i - numeracja wierszy od dołu, %n - wprowadzenie ilości identycznych elementów;
  • END: - koniec wyszukiwania.

Z przybornika wybieramy narzędzie "baza danych" (ikona 9). W otwartym oknie klikamy przycisk "na rysunku"

W otwartym oknie wyszukujemy plik zawierający interesujący nas format wykazu i potwierdzamy wybór przyciskiem "OK".

Przesuwamy kursor po punktach siatki z podczepionym wykazem w odpowiednie miejsce na arkuszu i klikamy lewym klawiszem myszy kotwicząc go (w naszym wypadku po prawej stronie nad tabliczką rysunkową).

Klikamy prawym klawiszem myszy kończąc wstawianie makra i w otwartm oknie wybieramy przycisk "powrót".

gotowy wykaz powinien wyglądać następująco:

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 10) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po piętnastej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: