Kreskowanie przekrojów (półwidok-półprzekrój)

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   7 wczytanie całego rysunku na ekran
2 wybór warstwy   8 kreskowanie i zmiany kreskowań
3 wybór pisaka plotera   9 wybranie powierzchni przez wskazanie jej punktu
4 wybór grubości linii   10 dokonywanie zmian w istniejącym rysunku
5 wybór stylu linii   11 usuwanie fragmentów między najbliższymi punktami
6 wybór koloru linii   12 zapisanie rysunku

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 5. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 2 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W naszym przypadku będzie to kolor zielony - (ikona 6).

Z przybornika narzedziowego wybieramy narzędzie "kreskowanie" (ikona 8). W otwartym oknie w polu skala wpisujemy 0,5 i wybieramy pole "TYP-1". Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "powierzchnia" (ikona 9) pozwalające określić obszar kreskowania poprzez kliknięcie jednego z jej punktów. Najeżdżamy do wewnątrz kładu i klikamy lewym klawiszem myszy. Po zaznaczeniu obszaru klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy. Obszar zostaje zakreskowany. Powtórnie dwukrotnie klikamy prawym klawiszem myszy kończąc proces kreskowania.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) odświerząjąc widok.

Z prawego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "menu edycja" (ikona 10) a następnie narzędzie "wycinanie 2" (ikona 11). Klikając lewym klawiszem na liniach usuwamy wszystkie wewnętrzne linie w górnej części obiektu (między osią symetrii a granicą obiektu).

Dwukrotnie klikamy prawym klawiszem myszy wracając do głównego przybornika narzędziowego.

Wybieramy narzędzie "kreskowanie" (ikona 8). W otwartym oknie w polu skala wpisujemy 0,5 i wybieramy pole "TYP-1". Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "powierzchnia" (ikona 9) pozwalające określić obszar kreskowania poprzez kliknięcie jednego z jej punktów. Najeżdżamy do wnętrza obiektu nad osią symetrii i klikamy lewym klawiszem myszy. Po zaznaczeniu obszaru klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy. Obszar zostaje zakreskowany. Powtórnie dwukrotnie klikamy prawym klawiszem myszy kończąc proces kreskowania.

Klikamy dwa razy prawym klawiszem myszy i wracamy do głównego przybornika narzędziowego.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 9) i przywracamy na ekran cały rysunek.

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 11) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po szóstej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: