Wymiarowanie pionowe

Zastosowane narzędzia
nr ikony ikona opis nr ikony ikona opis
1 wybór grupy   8 przecięcie dwóch linii
2 wybór warstwy   9 miejsce wskazane na elemencie
3 wybór pisaka plotera   10 menu wymiarowania
4 wybór grubości linii   11 konfiguracja atrybutów wymiarowania
5 wybór stylu linii   12 wymiarowanie pionowe
6 wybór koloru linii   13 kursor w punkcie siatki
7 wczytanie całego rysunku na ekran   14 zapisanie rysunku
  15 zapisanie rysunku

W celu wczytania rysunku z poprzedniej lekcji wybieramy z menu polecenie "Rysunek" a następnie "Wczytanie".

W oknie z listy wybieramy nazwę naszego pliku i klikamy przycisk "OK". W celu łatwiejszej identyfikacji pliku możemy wybrać przycisk "Slajdy"

Po wczytaniu rysunku, w górnym przyborniku zaznaczamy pole wyboru grupy (ikona 1) i wybieramy grupę 1. Z pola "warstwy" (ikona 2) wybieramy warstwę - 6. Następnie zmieniamy styl linii zaznaczając pole wyboru stylu linii (ikona 5) i wybieramy pierwszy styl - linie ciągłe. Określamy grubość linii w polu "Grubość linii" wybierając linię nr 2 (ikona 4). Na końcu wybieramy kolor linii. W tym przypadku będzie to kolor czerwony - (ikona 6).

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "Menu wymiarowanie" (ikona 9), a następnie "Konfiguracja atrybutów wymiarowań" (ikona 10). Program otworzy okno dialogowe, w którym ustawiamy wygląd linii wymiarowej. W oknie tym klikamy przycisk "wczytanie" i w otwartym oknie wybieramy z listy "wałek". Potwierdzamy wybór przyciskiem "OK".

W oknie konfiguracji wymiaru zaznaczamy parametr wymiarowania średnicy oraz wymiarowanie pojedyncze. Parametry konfiguracyjne wymiarowania wybieramy jak na rysunku poniżej.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "pionowo" (ikona 11) a następnie narzędzie "przecięcie" (ikona 8). Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy przecięcie fazowania w narożniku 1 z linią pionową. Następnie klikamy lewym klawiszem myszy w narożniku nr 2 i wyciągamy w lewo, po punktach siatki linię wymiarową. Linię kotwiczymy klikając lewym klawiszem myszy. W przypadku gdy nie poruszamy się po punktach siatki wciskamy z klawiatury klawisz "g" (rysowanie po punktach siatki) lub wybieramy z panelu narzędziowego narzędzie "siatce" (ikona 13).

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 7 kotwicząc punkt początkowy kolejnego wymiaru.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 8 i wyciągamy wymiar na prawo kotwicząc go klikając lewym klawiszem myszy.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 6 kotwicząc punkt początkowy kolejnego wymiaru.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 6a i wyciągamy wymiar na prawo kotwicząc go klikając lewym klawiszem myszy.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 9 kotwicząc punkt początkowy kolejnego wymiaru.

Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy narożnik nr 10 i wyciągamy wymiar na prawo kotwicząc go lewym klawiszem myszy.

Klikamy prawym klawiszem myszy kończymy wymiarowanie.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "konfig. atryb. wymiaru" (ikona 10) i zmieniamy ustawienia (rysunek poniżej) zatwierdzając je przyciskiem "OK".

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "pionowo" (ikona 11) a następnie narzędzie "element" (ikona 9). Klikając lewym klawiszem myszy zaznaczamy punkt na odcinku 3-4. Następnie klikamy lewym klawiszem myszy na odcinku przeciwległym i przeciągając, po punktach siatki linię wymiarową kotwiczymy ją w 2/3 odcina 3-4 klikając lewym klawiszem myszy. W przypadku gdy nie poruszamy się po punktach siatki wciskamy z klawiatury klawisz "g" (rysowanie po punktach siatki) lub wybieramy z panelu narzędziowego narzędzie "siatce" (ikona 13).

Klikamy lewym klawiszem myszy na odcinku 4-5 zaznaczając początek linii wymiarowej.

Klikając lewym klawiszem myszy na przeciwległym odcinku tworzymy linię wymiarową w 2/3 odcinka 4-5 kotwicząc ją lewym klawiszem myszy.

Klikamy prawym klawiszem myszy kończymy wymiarowanie.

Z górnego przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "autozoom" (ikona 7) i przywracamy na ekran cały rysunek.

Z przybornika narzędziowego wybieramy narzędzie "edycja pozycji tekst" (ikona 14). Klikamy lewym klawiszem myszy na tekście wymiaru przy odcinku 3-4. Przesuwamy go po punktach siatki w dół i kotwiczymy klikając lewym klawiszem myszy. Następnie klikamy tekst wymiaru przy odcinku 4-5 i również opuszczamy go po punktach siatki w dół i kotwiczymy lewym klawiszem myszy. W przypadku gdy przemieszczany opis nie przesówa się po punktach siatki należy użyć narzędzia "siatce" (ikona 13) lub z klawiatury klawisza "g".

Zapisujemy rysunek klikając w górnym "pasku ikon zarządzających" ikonę zapisu (ikona 15) i potwierdzając nadpisanie istniejącego pliku.

Po ósmej lekcji projekt powinien wyglądać następująco: