Połączenia lutowane i klejone rysuje się w sposób uproszczony, lecz tylko w jednym stopniu uproszczenia. Miejsce połączenia oznacza się linią bardzo grubą lub prześwitem - gdy elementy łączone są zaczernione. Do miejsca połączenia doprowadza się linię odniesienia i wpisuje się nad nią rodzaj spoiwa lub kleju, albo numer punktu w wymaganiach technicznych, w którym podano te dane, a na linii odniesienia lub nad nią umieszcza się znak graficzny lutowania lub klejenia, rysowany linią grubą.

Jeżeli połączenie ma być wykonane na całym obwodzie, to na załąmaniu linii odniesienia rysuje się okrąg o średnicy 3 - 5 mm.