Napisy dotyczące bezpośrednio poszczególnych rzutów przedmiotu lub ich fragmentów należy umieszczać w jednym wierszu - nad cienką linią odniesienia lub w dwóch wierszach - nad i pod tą linią.

Linię odniesienia zakańcza się:

  • strzałką - gdy jest prowadzona od krawędzi lub zarysów widocznych albo niewidocznych
  • kropką - gdy jest prowadzona od pola jakiejś powierzchni
  • niczym - gdy jest prowadzona od linii wymiarowej, linii okręgu określającego jakiś szczegół budowy przedmiotu lub od punktu przecięcia jakichkolwiek linii.

Linię odniesienia można w razie potrzeby rysować z jednym dodatkowym załamaniem oraz prowadzić od jednego napisu kilku linii odniesienia.

Teksty wymagań i charakterystyk technicznych należy umieszczać bezpośrednio nad tabliczką rysunkową, przy czym na arkuszach większych teksty można pisać w dwóch lub więcej kolumnach o szerokości do 185 mm.

Tablice danych technicznych należy umieszczać z prawej strony rysunku lub określonego rzutu albo pod nim. Jeżeli odpowiednie normy precyzują położenie tablic to tablice te należy umieszczać zgodnie z wytycznymi podanymi w normie. W przypadku wielu tablic, nad każdą z nich pisze się słowo "Tablica" i jej numer kolejny.