Nity na rysunkach wykonawczych przedstawia się bez uproszczeń, natomiast na rysunkach połączeń nitowych nity na płaszczyźnę równoległą do ich osi rysuje się dokładnie, albo w uproszczeniu.

W rzucie na płaszczyznę prostopadłą do osi nitó zaznacza się tylko położenie tych osi - krzyżykami, nie rysując nitów.

Gdy na rysunku złożeniowym występują tylko nity jednego rodzaju i jednakowej wielkości, to w rzucie na płąszczyznę równoległą do osi rysuje się jedynie w uproszczeniu jeden lub dwa nity, a położenia pozostałych nitó zaznacza się cienkimi ciągłymi liniami. Gdy zaś na rysunku występują grupy jednakowych nitó różnego rodzaju i wielkości, to w rzucie na płąszczyznę prostopadłą do ich osi jednakowe nity oznacza się odpowiednimi symbolami graficznymi, a numer części (nita) podaje się tylko przy jednym z jednakowych nitów.