Powierzchnię, na którą ma być nałożona powłoka (metalowa, ceramiczna, lakierowa ...), oznacza się na rysunku wielką literą, wpisywaną nad linią odniesienia, a rodzaj powłoki i dotyczące jej wymagania podaje się słownie w warunkach technicznych (np. Powłoka powierzchni A: emalia...). Strzałka linii odniesienia powinna dotykać oznaczanej powierzchni lub grubej linii punktowej określającej powlekaną powierzchnię lub jej fragment.

Jeżeli powłoka ma być nałożona na powierzchnię, która ma ogólnie znaną, określającą ją jednoznacznie nazwę, to dane dotyczące powłoki na tej powierzchni podaje się tylko w warunkach technicznych. Również gdy cały przedmiot ma być pokryty jednakową powłoką, danejej dotyczące umieszcza się w warunkach technicznych.

Różne powłoki oznacza się różnymi literami, przy czym gdy większość powierzchni przedmiotu ma mieć jednakową powłokę, to oznacza się tylko pozostałe powierzchnie i w warunkach technicznych podaje się dane powłoki większościowej.

Jeżeli określony obszar na powierzchni przedmiotu ma być pokryty powłoką, to obszar ten należy ograniczyć linią punktową i zwymiarować.