W razie trudności z rozmieszczeniem rzutów dopuszcza się dowolne rozmieszczenie rzutów w jednym arkuszu lub na oddzielnych arkuszach, pod warunkiem, że na jednym z rzutów zostaną zaznaczone strzałkami i wielkimi literami kierunki rzutowania: te same litery powtarza się nad odpowiednimi rzutami. Na rysunku z dowolnym rozmieszczeniem rzutów nie umieszcza się oznaczenia graficznego metody E.

Gdy w celu uniknięcia zbyt dużych formatów papieru poszczególne rzuty przedmiotu rysuje się na oddzielnych arkuszach, to na jednym z nich oznacza się kierunki rzutowania innych widoków i przekrojów, podając numer arkusza, na którym odpowiednie rzuty się znajdują, a na arkuszach z tymi rzutami podaje się informację, na którym arkuszu jest pokazany kierunek tego widoku lub przekroju. Gdy zaś nawet pojedyńczy rzut musi być ze względu na jego wielkość, narysowany częściami na arkuszach, to dla orientacji należy pokazać jego zarys w zmniejszeniu na każdym arkuszu.