Rzutowanie prostokątne metodą europejską - E polega na wyznaczaniu rzutów prostokątnych przedmiotu na wzajemnie prostopadłych rzutniach, przy założeniu, że przedmiot rzutowany znajduje się między obserwatorem a rzutnią.

Jeżeli umieścimy przedmiot wewnątrz wuobrażalnego prostopadłościanu, którego wszystkie ściany są rzutniami, i wyznaczymy na tych rzutniach rzuty prostokątne przedmiotu wg metody E, to po rozwinięciu ścian prostopadłościanu otrzymamy układ rzutów tego przedmiotu czyli tzw. prostopadłościan rzutni (rysunek obok).

Poszczególne rzuty mają następujące nazwy:

  • rzut w kierunku A - rzyt z przodu (główny)
  • rzut w kierunku B - rzut z góry
  • rzut w kierunku C - rzut od lewej strony
  • rzut w kierunku D - rzut od prawej strony
  • rzut w kierunku E - rzut z dołu
  • rzut w kierunku F - rzut z tyłu

Oznaczeniem graficznym rzutowania metodą E są dwa rzuty stożka ściętego, umieszczone w razie potrzeby w tabliczce rysunkowej.