Rzutowanie metodą amerykańską - A różni się od metody E tym, że rzutnia znajduje się między obserwatorem a przedmiotem rysowanym, co powoduje, że w układzie rzutów wg metody A niektóre rzuty są jakgdyby przestawione w porównaniu z układem wg metody E (rzuty B z E i C z D).

Oznaczeniem graficznym rzutowania metodą A są dwa rzuty stożka ściętego.