W zasadzie części maszyn należy przedstawiać na rysunkach dokłądnie, odwzorowując wszystkie szczegóły ich budowy 1 zachowująć proporcje wymiarowe. W wielu jednak przypadkach zachowanie tej zasady zwiększyłoby bardzo pracochłonność rysunków i jednocześnie zmniejszałoby ich czytelność.

Uproszczenia rysunkowe części maszynowych są w normach tak dobrane, że im wyższy stopień uproszczenia, tym więcej szczegółów budowy części pomija się w jej uproszczeniu rysunkowym.

Stopień uproszczenia przyjmuje się w zależności od podziałki i charakteru rysunku, a mianowicie:

  • uproszczenia I stopnia stosuje się głównie na rysunkach wykonawczych części maszynowych,
  • uproszczenia II stopnia stosuje się na rysunkach złożeniowych, zwłaszcza wykonywanych w dużym zmniejszeniu o dużej ilości drobnych części.

Ponadto w normach ujęte są uproszczenia schematyczne, które są jak gdyby uproszczeniem III stopnia i które należy wykorzystywać przy rysowaniu schematów mechanizmów i maszyn.