W celu zaoszczędzenia miejsca na arkuszu i czasu, zamiast całych rzutów (widoków i przekrojów) przedmiotów można rysować tylko istotne w konkretnych przypadkach części rzutów, zwane widokami pomocniczymi i przekrojami pomocniczymi. Położenie rzutów pomocniczych może byćzgodne z kierunkiem wskazanym strzałką lub niezgodne, np. przesunięte albo przesunięte i obrócone.

W przypadku przekroju pomocniczego na rysunku złożeniowym, części występujące tylko w widoku ogranicza się linią falistą, części występujące tylko w przekroju ogranicza się urywając kreskowanie wzdłuż linii prostych, a części występujące i w widoku i w przekroju ogranicza się linią falistą i na obszarze widoku i na przekroju.