Wymiarowanie od baz obróbkowych stosuje się, gdy zależy przede wszystkim na uproszczeniu procesu technologicznego. Dzięki wymiarowaniu od baz obróbkowych osiąga się:

  • łatwiejsze uzyskanie dokładnych wymiarów części obrabianej,
  • możliwości zaplanowania przez technologa przebiegu obróbki bez potrzeby przeliczania wymiarów i zacieśniania tolerancji, dzięki czemu tolerancje wymiarów podane na rysunkach mogą być w pełni wykorzystane, co zmniejsza koszty produkcji,
  • możliwość takiego ustawienia części do obróbki, że budowa uchwytów obróbkowych staje się prostsza i tańsza.

Ponieważ bazy konstrukcyjne i obróbkowe często nie pokrywają się, w każdym przypadku ich niezgodności należałoby rozstrzygnąć czy wymiarować od jednych, czy od drugich. Zwykle podaje się wymiary najważniejsze od baz konstrukcyjnych i toleruje dokładnie, pozostałe zaś podaje się od baz obróbkowych, z większymi tolerancjami lub bez tolerancji.