Wymiarowanie od baz pomiarowych stosuje się, gdy w przewidywaniu sprawdzania wymiarów w określony sposób pragnie się podać takie wymiary, które będzie można bez trudności bezpośrednio sprawdzić. Zazwyczaj bazy pomiarowe pokrywają się z obróbkowymi, tak że wymiarowanie od baz obróbkowych jest najczęściej jednocześnie wymiarowaniem od baz pomiarowych.

Niezależnie od podanych zaleceń, pożądane jest - gdy rysowany przedmiot jest wydrążony - umieszczanie wymiarów zewnętrznych po jednej stronie, a wymiarów wewnętrznych po drugiej stronie (rysunek niżej).