Wymiarowanie w układzie mieszanym jest połączeniem wymiarowania w układzie równoległym i szeregowym i jednoczy zalety obu tych sposobów. Przy wymiarowaniu mieszanym położenie tych powierzchni, które powinny znajdować się w ściśle określonych odległościach od pewnej bazy, wymiaruje się do tej bazy, zaś położenie pozostałych powierzchni względem poprzednich lub między sobą określa się krótkimi łańcuchami wymiarowymi. Dzięki takiemu wymiarowaniu, wszystkie ważne wymiary przedmiotu mogą byćna rysunku bezpośrednio podane, a zatem i bezpośrednio sprawdzone.