Komputerowo zintegrowane wytwarzanie CIM (Computer Integrated Manufacturing) to sieciowe połączenie pojedyńczych komputerów i ich pełna integracja z procesem wytwarzania.

System CIM obejmuje wszystkie komputerowo wspomagane działania związane z wytwarzaniem, poczowszy od konstruowania, przez produkcję, na kontroli jakości kończąc.

W celu osiągnięcia wysokiej efektywności systemu, dane procesowe wyznaczone w określonej fazie procesu i zapisane w bazie danych, są dostępne dla wszystkich następnych obszarów procesu wytwarzania.

Z powodu uzależnienia sieci komputerowej od czynników określających działanie przedsiębiorstwa, tzn. wytwarzanych produktów i struktury organizacyjnej, nie oferuje się uniwersalnej struktury sieci.

Decydującym czynnikiem dostosowującym sieć jest określenie interfejsu pomiędzy poszczególnymi jej komponentami, dzięki czemu uzyskuje się stały przepływ informacji od działu przyjęcia materiałów do wysyłki gotowego produktu.

Decydującym czynnikiem dostosowującym sieć jest określenie interfejsu pomiędzy poszczególnymi jej komponentami, dzięki czemu uzyskuje się stały przepływ informacji od działu przyjęcia materiałów do wysyłki gotowego produktu.

Elastyczne systemy wytwarzania, wsparte komputerowymi systemami sieciowymi, umożliwiają ekonomicznie uzasadnioną produkcję nawet pojedyńczych produktów i elementów.

Dzięki zintegrowanemu komuterowo wytwarzaniu można osiągnąć:

 • zwiększenie wydajności,
 • uelastycznienie procesu produkcyjnego,
 • zmniejszenie kosztów wytwarzania,
 • poprawę jakości wykonywanych produktów,
 • większą przejrzystość przebiegu procesy produkcyjnego,
 • zmniejszenie czasu przejścia produktu przez cykl produkcyjny,
 • wyeliminowanie źródeł braków.

Osiąga się to przez:

 • połączenie we wspólną sieć informatyczną stanowisk konstrukcyjnych i planowania produkcji oraz stanowisk wykonawczych i kontrolnych,
 • zastosowanie urządzeń i systemów wytwarzających różne produkty w dowolnej ich liczbie i dowolnej kolejności,
 • komputerowe sterowanie procesami obróbki i montażu jak również przepływami materiałowymi,
 • wymianę informacji i danych przez ujednolicony interfejs sieci informatycznej.